50 år med friluftsbad i Hovedgård
 
Fredag d. 24. maj 2019 fyldte Hovedgårds skønne dame, friluftsbadet, 50 år. Friluftsbadet har, siden det blev etableret af frivillige kræfter, været Hovedgårds stolthed og områdets forsamlingshus om sommeren.
Men hvordan lykkedes det egentlig for en lille by som Hovedgård at få sig et friluftsbad?
 
Friluftsbadet var 6 år undervejs
I 1963 blev de første tanker om et friluftsbad i Hovedgård luftet. Hovedgård Initiativråd med repræsentanter fra erhvervslivet og Borgerforeningen opstillede en række opgaver for sig selv, hvoraf etablering af bl.a. friluftsbad var én og nummering af husstandene i Hovedgård en anden.
De første år blev der lagt mange kræfter i at indsamle penge til friluftsbadet ved forskellige aktiviteter. Der blev bl.a. afholdt et lotteri med en knallert som hovedgevinst, loppemarked, tombola og en basar i samarbejde med en række andre foreninger. 14.000 kr. blev det til i alt.
 
Projektet med friluftsbadet fik ekstra fart på i 1966, da sognerådet besluttede at bygge den indendørs svømmesal. Desuden opfordrede sognerådsformand, Mogens Heilesen, direkte initiativrådet til at sætte skub i de private friluftsbadsplaner og lokkede med, at kommunen ville stille grund, rensningsanlæg og omklædningsfaciliteter til rådighed til friluftsbadet.
 
Den 9. januar 1967 blev der nedsat et udvalg til det videre arbejde med friluftsbadet. Udvalget bestod af en repræsentant fra Tvingstrup Borgerforening, Hovedgård Borgerforening, Tvingstrup Idrætsforening, Grumstrup Idrætsforening, Hovedgård Idrætsforening, Socialdemokratisk Forening, Ørridslev Kommunale Ungdomsklub, Vedslet Sogneråd og Ørridslev Sogneråd. Formand for arbejdsgruppen var murermester Svend Sørensen.
 
I april 1968 blev udgravningen til friluftsbadet påbegyndt. Oprindeligt var forhåbningen, at friluftsbadet kunne indvies samtidig med svømmesalen i 1968, men det nåede man ikke. Rigtig mange frivillige hjælpere stillede op, når der var brug for det. Fx blev alt rørarbejdet omkring bassinet udført af frivillige hjælpere, ligesom anlæggelsen af arealet omkring badet også blev gennemført på privat initiativ. Etableringen af friluftsbadet kostede 250.000 kr. Penge, som bl.a. blev rejst ved hjælp af kommunegarenteret lån, fonde og husstandsindsamling blandt byens husstande.
 
Indvielsen
Den 24. maj 1969 kunne man endelig høste frugten af 6 års arbejde og indvie friluftsbadet med det 24 grader varme vand. Indvielsen af bassinet blev indledt af Hovedgård Skoleorkester, og sognerådsformand, Mogens Heilesen (iført skjorte og slips) var første mand i vandet. Formanden for friluftsbadets bestyrelse var i 1969 daværende uddeler, Rasmus Jensen.
 
I løbet af den første sæson havde friluftsbadet 15.000 besøgende. Ikke blot hovedgårdborgere, men mange besøgende fra Horsens, som på det tidspunkt ikke havde andre bademuligheder end fjorden, kom på cykler, knallerter og i fyldte busser til Hovedgård for at tage det nye badeanlæg i brug.
 
Godt vejr og de mange besøgende genererede en omsætning på 35.000 kr. den første sæson. Prisen på et sæsonkort 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Ugekort kostede hhv. 10 og 6 kr., og en enkeltbillet kostede 2 kr. for voksne og 1,5 kr. for børn.
Efter sæsonen blev udenomsarealerne med græs gjort færdige. Det første år var der kun 1-meter vippe, og efterfølgende blev 3-meter vippen til den nette sum af 29.152 kr. opført.
 
For at fejre de initiativrige mennesker, som for 50 år siden skabte rammerne for vores brug af friluftsbadet, afholdte Hovedgård IF Svømmeklub jubilæum lørdag d. 25. maj 2019. Svømmeklubben fejrede ved samme lejlighed også sit 50-års jubilæum med stor deltagelse fra rigtigt mange borgere i Hovedgård og omegn - og andre med relation til badet.